Kontakt

Strona główna > Kontakt

Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla”

ul. Edmunda Bembnisty 2
63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 606 936 179
e-mail: stowarzyszenie@hospicjumpk.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000423218, REGON 302127830, NIP 7861698388